Wielka Pętla post scriptum

2012.08.151. Na lotnisku armator nabył drogą kupna 4 pluszowe białe misie
2. Do 4 rano obchodziliśmy 44 urodziny, które akurat się zdarzyły
3. Wózki psich zaprzęgów miały po 4 kólka
4. W załodze były 4 przedstawicielki płci pięknej.