Qaanaak

2013.07.23O 24:00 Nashachata II stanęła na kotwicy przed Qaanaak.
Etap N05 został zakończony.
Z hotelu Copenhagen Go pozdrawia załoga etapu N06.