Proven

2013.07.15Jesteśmy w Proven. Piękna pogoda, spaliliśmy się od słońca. Za nami 150 mil totalnej flauty, do Upernavik 30 mil.