Nararsquaq

2013.08.26Stoimy w Nararsquaq
Ostatni dzień etapu pełen wrażeń.
Zbliżyliśmy się do czoła lądolodu w fiordzie Qoroq i odwiedziliśmy osadę założoną przez Eryka Rudego w 982 r.