Już w Lerwick

2012.09.13Dzielna załoga, nieco wymęczona pond 40 w wiatrem szczęśliwie zawinęła do Lerwick.