Fiord Tasermiut

2013.09.01Dopłynęliśmy do końca fiordu Tasermiut
pozdrawiamy