Bergen

2013.05.24Tomek Kosiewicz sprawnie doprowadził jacht do Bergen i przekazał następnej załodze. Kpt Dawid Hałoń prowadzi teraz Nashachata II w kierunku Szetlandów. Czekamy na relację.